ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ξεκινάμε σαν τάξη και συνεχίζουμε σαν παρέα.

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ – CLAY FORMS

Από το 2016, παρέχεται τουλάχιστον μία υποτροφία ετησίως.

Στον υπότροφο παρέχονται δωρεάν η ετήσια εκπαίδευσή του (υποχρεωτική σε όλα τα τμήματα και τα σεμινάρια του Εργαστηρίου) καθώς και τα βασικά υλικά για τους πειραματισμούς του.

Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
Να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα και τα σεμινάρια του Εργαστηρίου.

Να έχουν στόχο την εξέλιξή τους στην κεραμική τέχνη.

Να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον δύο χρόνια τα μαθήματα και υποχρεωτικά το «Τμήμα Σχεδιασμού και Τρόποι Εφαρμογών».

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις καταθέτονται στο τέλος Ιουνίου, ταυτόχρονα με την πρόταση συγκεκριμένου σχεδίου σε μακέτα, το οποίο θα υλοποιηθεί σε κανονικό μέγεθος κατά τη διάρκεια της υποτροφίας. Το έργο θα εκτεθεί ως κεντρικό θέμα της ετήσιας έκθεσης του Εργαστηρίου και θα ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με τις Κεραμικές Μορφές – Clay Forms ως υπεύθυνο επιμελητή.

Οι δάσκαλοι του Εργαστηρίου Κεραμικές Μορφές – Clay Forms αποφασίζουν από κοινού ποιος είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για τη χορήγηση της υποτροφίας.

Όλοι οι πειραματισμοί και τα αποτελέσματα των σεμιναρίων παραμένουν στο Εργαστήριο ως υποδειγματικές εργασίες υπότροφου. Ο πηλός, τα υλικά χρωματισμού και τα ψηστικά έξοδα για το βασικό ετήσιο έργο επιβαρύνουν τον υπότροφο.

Υπότροφος για 2019 – 2020

Γιώργος Κατσιγιάννης – Συντηρητής Έργων Τέχνης – Γλύπτης
Συμμετέχει με την μελέτη “Χρωματισμός Επιφάνειας με Χρήση Οξειδίων”

Υπότροφος για 2018 – 2019

Κατερίνα Ρουμπάνη – Marketing Επιχειρήσεων
Συμμετέχει με την μελέτη “Σκεύη & Χρήση”

Υπότροφος για 2017 – 2018

Μίρκα Δραπανιώτου – Εικαστικός
Συμμετέχει με την εγκατάσταση “Ζυγαριά των Ψυχών”

Υπότροφος για 2016 – 2017

Ευγενία Αντωναροπούλου – Αρχιτέκτων, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών
Συμμετέχει με την εγκατάσταση «Αποσύνθεσις»

Back to top