Κεραμική Γλυπτική Φόρμα & Εφαρμογές Διακοσμητικών Τεχνικών

Μαριλένα Μιχοπούλου – Κεραμίστρια

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Δευτέρα 18.00-21.00
Πέμπτη 12:00-15:00
Πέμπτη 18.00-21.00

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Δευτέρα 10:30-13:30
Τρίτη 10:30-13:30 & 18:00-21:00
Τετάρτη 10:30-13:30
Παρασκευή 10:30-13:30

Στο τμήμα αυτό ο μαθητής αποκτά τις βάσεις της κεραμικής, προχωρά στην κατανόηση του όγκου της φόρμας, την ανάπτυξη του σχεδιασμού των επιπέδων, την εφαρμογή της μακέτας σε κλίμακα καθώς και στη μελέτη τεχνικών κεραμικής με ρεαλιστική και με αφαιρετική προσέγγιση. Επίσης, μαθαίνει να χρωματίζει τις φόρμες του με χρήση οξειδίων, πυροχρωμάτων, μπατανάδων και υαλωμάτων και, γενικά, παίρνει μια σφαιρική γνώση τεχνολογίας των υλικών και πρακτικής εφαρμογής των υαλωμάτων καθώς και των διακοσμητικών τεχνικών.

√ Πρακτική εξάσκηση: Πέρα των προγραμματισμένων ωρών μαθημάτων, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα στους μαθητές να δουλεύουν τα έργα τους και να πειραματίζονται πάνω στις εργασίες του τμήματός τους και στον τροχό, τις ώρες λειτουργίας του Εργαστηρίου.

Τα μαθήματα συμπληρώνονται με ειδικά, προαιρετικά σεμινάρια από συναδέλφους, που μεταδίδουν τις γνώσεις τους σε τεχνικές διακόσμησης, όπως scraffito, inlays, υφές επιφανειών κ.λπ. Στα σεμινάρια έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και ενδιαφερόμενοι εκτός σχολής.

Back to top